Friday, January 2, 2015

situasi yang sukar

Dalam situasi yang sukar, kita bersikap sebagaimana sebuah pesawat Airbus A380 beroperasi.
Airbus A380 dipasang dengan 5 sistem autopilot. Kelima-limanya dihasilkan oleh 5 pasukan berlainan, dan dibekalkan oleh 5 buah syarikat berlainan.
Apabila 1 sistem tidak dapat berfungsi, 4 sistem yang lain dapat diaktifkan supaya pesawat dapat terus diterbangkan dengan selamat.
Terus bekerja!


SUMBER: Ainon Mohd.

No comments:

Post a Comment