Friday, July 31, 2015

Semua produk mempunyai hayat pasarannya

Semua produk mempunyai hayat pasarannya. Tidak ada produk yang kekal serupa selamanya. Pembaikan perlu dibuat dari masa ke masa.
Lazimnya setiap 3 – 5 tahun, kita perlu memperkenalkan produk edisi yang terbaru dengan:
+ Melancarkan semula kempen marketing.
+ Memberikan ciri terbaru.
+ Meningkatkan kualitinya.
+ Menambahkan fungsinya.
+ Menukar pakejnya.
Ini yang disebut dengan istilah re-mixing, re-packaging, re-launching, re-branding.
SUMBER: Ainon Mohd.

No comments:

Post a Comment