Monday, July 27, 2015

pelaburan waktu

Membuka bisnes sentiasa melibatkan pelaburan waktu. Berapa lama kita terpaksa menunggu, sebelum sampai kepada titik apabila duit yang masuk setiap bulan dapat cover kos operasi bulanan.


Untuk kedai makan, ada maklumat mengatakan tempoh itu adalah 6 bulan. Untuk klinik ada yang mengatakan 1 tahun. Untuk tadika, ada yang mengatakan tempoh itu adalah 3 tahun.
Untuk ladang pisang emas, selama 11 bulan kita menanggung kos, langsung tidak ada duit masuk. Pada bulan ke-12 barulah buah pisang dapat dijual. Untuk ladang kelapa sawit, selama 3 tahun duit modal keluar. Untuk ladang durian, 7 tahun kita mengeluarkan modal, baru keluar buahnya.


SUMBER: Ainon Mohd.

No comments:

Post a Comment