Monday, December 29, 2014

Usia bisnes enterprise

Dari ABS: Usia bisnes enterprise.
Apakah tuan menjalankan bisnes menggunakan apa yang selalu disebut sebagai 'syarikat enterprise'?
Dari sudut undang-undang, apa yang disebut 'syarikat enterprise' itu sebenarnya BUKAN syarikat. Ia adalah suatu perniagaan yang didaftarkan.
.
Apakah implikasi berniaga menggunakan sijil pendaftaran 'enterprise'?
+ Disebabkan 'enterprise' itu BUKAN syarikat, usia pendaftarannya adalah sama panjang dengan usia pemilik pendaftaran itu. Apabila si pemilik perniagaan itu meninggal dunia, tamatlah usia 'enterprise' itu. Sijil enterprise itu tidak boleh digunakan lagi.
+ Sijil 'enterprise' itu tidak boleh diwarisi.
+ Bisnes yang dijalankan menggunakan sijil 'enterprise' itu tidak boleh diwasiatkan. Kalau diwasiatkan juga, wasiat itu dapat dicabar di mahkamah.

SUMBER: Ainon Mohd.

No comments:

Post a Comment